Recyklácia v hudobnom priemysle

By LukeyLB - marca 21, 2021

Žijeme v dobe, ktorá poukazuje na slabé povedomie o enviromentálnej problematike u ľudí, čo sa odzrkadľuje na samotnej planéte. Žiadnou výnimkou nie je ani výroba CD, vinyl platní, kaziet a obalov, ktoré prispievajú k masívnosti odpadu

Digitalizácia nášho sveta sa nezastaviteľne posúva vpred a ovplyvnila aj samotnú výrobu a predaj hudobných nosičov za posledných 10 rokov. Pretože v dnešnej dobe je možné prakticky takmer každú skladbu streamovať. Zmenu nastolil až novodobý hudobný trend, kedy opätovne hudobné nosiče, predovšetkým platne, získavajú neustále väčšiu obľúbenosť u ľudí. 

Zaujímavosťou je, že množstvo ľudí predtým, než si zakúpi určitý album, si ho vopred vypočuje. Čo v minulosti nebolo možné. Preto samotný koncept predaja hudobných nosičov funguje inak. Nejde o samotnú možnosť vypočutia si skladby ako takej, ale o jej vlastnenie na určitom preferovanom médiu a podpore samotného interpreta. Najpredávanejším albumom na svete je “Thriller” od Michaela Jacksona, ktorého sa predalo viac ako 100 miliónov kópií. Predaj LP platní sa z roka na rok zvyšuje. Výrobcovia na celom svete hlásia rekordný nárast objednávok a záujem práve o tento hudobný nosič. Zároveň sa samotnou výrobou a distribúciou vytvára uhlíková stopa. 


Žijeme v dobe plastov. Plast je neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Stačí sa rozhliadnuť okolo seba, aby sme zistili, že ide o veľmi užitočný a najčastejšie používaný materiál v našom každodennom živote. Plasty vplývajú na životné prostredie vo všetkých fázach svojho vzniku a života, od ťažby ropy a plynu, cez ich výrobu až po konečné spracovanie odpadu. Súčasťou odpadu sú aj hudobné nosiče, ktoré sa vyrábajú z polykarbonátu a vinylu. Ročne sa vyrobí približne 27 miliónov ton polykarbonátu, ktoré sa nerecyklujú konvenčnými metódami. Väčšina ich produkcie končí na skládkach odpadu, kde postupne uvoľňujú škodlivé látky do prostredia. 

S fantastickým riešením a príkladom, že to ide aj ekologickou cestou, prišla anglická speváčka Ellie Goulding, ktorá minulý rok vydala štúdiový album “Brightest Blue”. Spoločnosť Goulding myslela predovšetkým na ekológiu. Album je zabalený do recyklovanej lepenky certifikovanej FSC. CD, LP a kazeta do rastlinného obalu. Aj samotné platne a kazety sú vyrábané z minimalizovaného alebo recyklovaného plastového materiálu. Ellie povedala v rozhovore: ”V tejto oblasti sa dosiahol veľký pokrok a som rada, že sme dokázali posunúť toto odvetvie vpred, ale stále sa snažíme robiť viac.” Viac hudobných tvorcov by malo túto cestu nasledovať. 

Na Slovensku sa čo raz častejšie stretávame s papierovou verziou obalu albumov, ktorou vydavateľstvá nahrádzajú plastové obaly. Je to nepochybne aj ekonomicky výhodnejšie. Príkladom je spevák Adam Ďurica - jeho posledné 4 albumy sú vydané v papierovom obale. V budúcnosti môžeme predpokladať u všetkých hudobných nosičov náhradu plastových obalov za papierovú verziu, rovnako ako je tomu pri LP platniach. 

Určite sa netreba vzdať zberateľstva hudobných nosičov a podporovania hudobných interpretov. Ako zberateľovi CD A LP platní mi moja zbierka robí veľkú radosť a potešenie. No napriek tomu si myslím, že nepotrebujem mať všetky zberateľské verzie daného albumu na existujúcich nosičoch. Taktiež som zástancom názoru, že je dobré si vypočuť dopredu celý album a zvážiť jeho kúpu. Môžete si ho vždy online vypočuť. Existuje veľa búrz, bazárov, kde nájdete množstvo albumov vo fantastickom stave a môžete si ich kúpiť z druhej ruky, a tak budú spokojné obe strany.

Kazety, CD, LP platne a diskety patria do zmesového odpadu, vo väčšom množstve na zberný dvor. Papierové obaly sa dajú vytriediť do papiera a plastové do plastov. Na internete nájdete množstvo inšpirácií, ako prerobiť starý, poškodený kúsok na praktickú vec a jedinečné umenie. 

A nezabudnite! Práve pravidelnou recykláciou odpadu klesá spotreba surových prírodných zdrojov. Redukuje sa množstvo odpadu ukladaného na skládke a spotreba energie, čím prispievame k redukcii emisií skleníkových plynov. 

Prajem vám všetkým pekný deň, plný dobrej hudby. LUKEY

Moje soc. siete: 

Článok na album “Thriller”:

Recenzia na “Brightest Blue”:

Články Adam Ďurica: 

Predchádzajúci článok:

  • Share:

You Might Also Like

0 Comments